Ju-Jutsu-Do Sommerseminar | 15.07 | Review 1

Ju-Jutsu-Do Sommerseminar | 15.07 | Review 1 from Andy Guettner on Vimeo.Review 1 beinhaltet:Ju-Jutsu-Do Kombinationen 1 mit Andy GüttnerNaginata mit Achim RitzJu-Jutsu-Do Kombinationen 2 mit Andy GüttnerIai-Jutsu mit Achim RitzHier gehts zu Review 2.Ju-Jutsu-Do Sommerseminar 2015mit Andy Güttner und Achim…