10 Jahre RoninZ – Ju-Jutsu-Do – Seminar

Ju-Jutsu-Do, Ju-Jitsu, Jiu-Jitsu, Goshindo u.a.Trainer und Gasttrainer bieten ein höchkarätiges Programm.Bisher habe ich folgende Trainer gewinnen können:Fritz Greutert, 3. Dan Goshindo.Hubert Hérenger, 3. Dan Ju-Jutsu-Do, Brownbelt Brazilian Jiu Jitsu.Sabrina Güttner, 3. Dan Ju-Jutsu-Do.Andy Güttner, 6. Dan Ju-Jutsu-Do.